1ms-paul-visperas

Grau Mitjà

Tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Durada

2 cursos acadèmics

Titulació oficial

Tècnic d’arts plàstiques i disseny en assistència al producte gràfic interactiu

Horari

Matins

Presentació

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Anglès tècnic
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Edició web
 • Fonaments del disseny gràfic
 • Formació i orientació laboral
 • Història del disseny gràfic
 • Mitjans informàtics
 • Multimèdia
 • Obra final
 • Projectes
 • Tipografia
 • Volum

Competències professionals

Amb aquests estudis es poden fer, entre d’altres, les tasques d’interpretació, execució i realització d’idees i projectes propis o aliens, la manipulació amb correcció d’estris i aparells, la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics, el manteniment dels equips d’arxiu i d’elaboració i manipulació de la imatge, el retoc de les imatges amb l’ajut de sistemes informàtics, i l’exploració, compaginació, tractament i posproducció d’imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Àmbit professional i de treball

L’assistent al producte gràfic interactiu treballa en tasques de producció web i multimèdia, en agències de publicitat, estudis de disseny i editorials online.

Accés

Per accedir al cicle cal tenir el títol de graduat en educació secundària i superar la part específica de la prova d’accés.

També hi poden accedir, i estan exemptes de fer la prova d’accés, les persones que tenen un títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny de la mateixa família o d’ensenyaments equivalents i les persones que han superat els cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics.

Per accedir al cicle sense la titulació cal superar la part comuna i la part específica de la prova d’accés. Per a poder fer la prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic, que els permet accedir:

 • Batxillerat
 • A un cicle de grau superior (cal superar la prova d’accés)

Sortides professionals

Al món laboral, per a dur a terme tasques com ara les següents:

 • Realització i correcció del tractament informàtic de preparació i composició de text i imatge destinats a l’edició web i multimèdia
 • Programes d’edició web
 • Interpretació de les especificacions d’un dissenyador en un projecte de comunicació gràfica interactiva i la realització dels elements gràfics

Sol·licitud d’informació

Per accedir al cicle sense la titulació cal superar la part comuna i la part específica de la prova d’accés. Per a poder fer la prova cal tenir 17 anys o complir-los l’any en què es fa.

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)

Altres estudis

Fotografia

Cicle grau superior

aitor-lavado

Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle grau mitjà

1ms_paul-visperas