Aplicació de disseny de font tipogràfica

Grau Superior

Gràfica Audiovisual

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Durada

2 cursos acadèmics

Titulació oficial

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual

Horari

Matins

Crèdits ECTS:

60

Presentació

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Fotografia
 • Guió i estructura narrativa
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projecte integrat
 • Projectes de gràfica audiovisual
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Tècniques 3D
 • Teoria de la imatge
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Competències professionals

Aquest cicle formatiu capacita l’alumne per desenvolupar tasques i feines en els àmbits de la gràfica i l’audiovisual. La metodologia de Groc busca que els estudiants esdevinguin, des de ben d’hora en el seu ensenyament, persones capaces de donar resposta a encàrrecs professionals reals.

Àmbit professional i de treball

Superant aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual.
 • Realització de producció i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i altres suports.
 • Disseny i composició d’escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l’escena.
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Títol de batxiller o batxillera de la modalitat d'arts o l'artístic experimental.
 • Títol de batxiller o batxillera d'altres modalitats si s'han cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques de la modalitat d'arts.
 • Títol de tècnic o tècnica d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny.
 • Títol de tècnic o tècnica superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés.
 • Títol de grau en Disseny, Conservació i Restauració de Béns Culturals, Belles Arts, Arquitectura o Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
 • Títol superior (diplomatura) d'Arts Plàstiques o títol superior de Disseny o de Conservació i Restauració de Béns Culturals.

També poden accedir al cicle superant la part específica de la prova d’accés les persones que: 

 • Tenen el títol de batxiller o batxillera
 • Tenen el títol de tècnic o tècnica de formació professional
 • Han superat la prova d'accés al grau superior de formació professional.

Les persones que no tenen cap dels títols o acreditacions que es recullen en els apartats anteriors, poden accedir als cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior si superen la part comuna i la part específica de la prova d’accés de grau superior; per poder-la fer han de tenir 19 anys complerts o bé complir-los el mateix any de la prova.

Informació important de les proves d’accés

Abans de fer la preinscripció i matrícula al centre, l’alumnat que no té accés directe ha de fer la inscripció a la prova d’accés (comuna i/o específica). Aquestes proves d’accés tenen un calendari independent del calendari de preinscripció i matrícula al centre.

Sol·licitud d’informació

Poseu-vos en contacte amb nosaltres per resoldre els vostres dubtes i rebre més informació sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar).

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)

Altres estudis

Fotografia

Cicle grau superior

aitor-lavado

Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle grau mitjà

1ms_paul-visperas