projecte-grafica

Grau Superior

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Durada

2 cursos acadèmics

Titulació oficial

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica audiovisual

Horari

Matins

Mòduls (Crèdits ECTS):

60

Presentació

Aquests estudis capaciten per idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica audiovisual, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Fotografia
 • Guió i estructura narrativa
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projecte integrat
 • Projectes de gràfica audiovisual
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Tècniques 3D
 • Teoria de la imatge
 • Formació i orientació laboral
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Competències professionals

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de la realització de preses fotogràfiques amb diferents formats i mitjans tècnics, el processament químic dels suports fotosensibles, la creació d’imatges originals, la composició d’imatges a partir d’altres imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals, el disseny i la composició d’escenaris i fons, la il·luminació d’espais, i la selecció i el treball amb models.

Àmbit professional i de treball

Superant aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Disseny, organització i gestió de projectes de gràfica audiovisual.
 • Realització de producció i postproducció audiovisual orientada a formats diversos de distribució i mitjans tècnics: cinema, televisió, pàgines web, multimèdia, videojocs, telèfon mòbil i altres suports.
 • Disseny i composició d’escenaris reals i virtuals, i il·luminació de l’escena.
 • Anàlisi de propostes de projectes de gràfica audiovisual aplicats a àmbits diferents.
 • Col·laboració en l’organització i la supervisió de la producció.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts.
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny;
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics.
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits esmentats també hi poden accedir si superen la prova d’accés (la part específica i la part comuna). Per fer-la cal:

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova.
 • Tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part específica a l’apartat de Proves del web.

Sol·licitud d’informació

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)

Altres estudis

Fotografia

Cicle grau superior

aitor-lavado

Assistència al producte gràfic interactiu

Cicle grau mitjà

1ms_paul-visperas