Si t’interessa cursar algun cicle formatiu de Grau Mitjà o Grau Superior d’Arts Plàstiques i Disseny, cal fer una prova d’accés específica organitzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Per més informació sobre el contingut de les proves, inscripcions i dates consulteu a: GRAU SUPERIOR: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-apd/ GRAU MITJÀ: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-apd/

Matrícula oberta