Gràfica Interactiva

Durada dels estudis

2000 hores en dos cursos acadèmics
280 hores en el centre de treball (pràctiques)
Mòduls (Crèdits ECTS): 60
Període lectiu: Septembre – Juny
Horari: Matins
Modalitat: Presencial

Veure la fitxa Resum del curs

Veure els Mòduls del curs

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en gràfica interactiva (GS)

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica interactiva, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Formació i orientació laboral
 • Fotografia
 • Història de la imatge audiovisual i multimèdia
 • Interfícies gràfiques d’usuari
 • Llenguatge de programació
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de gràfica interactiva
 • Recursos gràfics i tipogràfics
 • Teoria de la imatge
 • Projecte integrat
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Competències professionals

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de la realització de preses fotogràfiques amb diferents formats i mitjans tècnics, el processament químic dels suports fotosensibles, la creació d’imatges originals, la composició d’imatges a partir d’altres imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals, el disseny i la composició d’escenaris i fons, la il·luminació d’espais, i la selecció i el treball amb models.

Àmbit professional i de treball

El professional en gràfica interactiva treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: amb la publicitat, el disseny i la gestió de projectes web.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, modalitat d’arts;
 • Tenir el títol de batxillerat d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny;
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny de les que s’especifica a la prova d’accés.

Les persones que no compleixen els requisits esmentats també hi poden accedir si superen la prova d’accés (la part específica i la part comuna).

 • Tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova o
 • Tenir 18 (o complir-los l’any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d’una família equivalent.

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s’ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l’exempció de la part  específica a l’apartat de Proves del web.

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de Tècnic Superior, que els permet accedir:

 • x
 • x
 • Al món laboral, per a dur a terme tasques com ara les següents:
 • x
 • x
 • x

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)


Inscripció