Fotografia

Durada dels estudis

2000 hores en dos cursos acadèmics
280 hores en el centre de treball (pràctiques)
Mòduls (Crèdits ECTS): 60
Període lectiu: Setembre – Juny
Horari: Matins
Modalitat: Presencial

Veure la fitxa Resum del curs

Veure els Mòduls del curs

Tècnic superior d’arts plàstiques i disseny en fotografía (GS)

Aquests estudis capaciten per a idear, organitzar i dur a terme les diferents fases d’un projecte de fotografia, amb els controls de qualitat corresponents, fins a obtenir un producte adequat als objectius comunicatius inicials.

Matèries

 • Tècnica fotogràfica
 • Llenguatge i tecnologia audiovisual
 • Mitjans informàtics
 • Projectes de fotografia
 • Fonaments de la representació i l’expressió visual
 • Història de la fotografia
 • Teoria de la imatge
 • Teoria fotogràfica
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte integrat
 • Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

Competències professionals

Qui faci aquests estudis s’encarregarà, entre d’altres, de la realització de preses fotogràfiques amb diferents formats i mitjans tècnics, el processament químic dels suports fotosensibles, la creació d’imatges originals, la composició d’imatges a partir d’altres imatges mitjançant trucatges i tècniques experimentals, el disseny i la composició d’escenaris i fons, la il·luminació d’espais, i la selecció i el treball amb models.

Àmbit professional i de treball

El professional en fotografia treballa en empreses relacionades amb la comunicació visual: publicitat, editorials, estudis de disseny, fotografia, premsa, cine i TV.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxiller en modalitat d’arts o artístic experimental
 • Tenir el títol de batxiller d’altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d’arts plàstiques, imatge i disseny
 • Tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics
 • Tenir el títol de tècnic superior de formació professional d’una família equivalent a una d’arts plàstiques i disseny pel que fa a la prova d’accés.
  Les persones que no compleixen els requisits esmentats també hi poden accedir si superen la prova d’accés (la part específica i la part comuna). Per poder fer-la cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova. Les persones que tenen 18 anys o les que els fan l’any en què es fa la prova també s’hi poden presentar si tenen el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o el de formació professional d’una família equivalent.

Només han de superar la part específica de la prova d’accés les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny
 • Tenir el títol de tècnic especialista o tècnic superior de formació professional
 • Tenir el títol de graduat o graduada en arts aplicades i oficis artístics (pla de l’any 1963 o pla experimental)
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari

Continuïtat

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de Tècnic Superior, que els permet accedir:

 • x
 • x
 • Al món laboral, per a dur a terme tasques com ara les següents:
 • x
 • x
 • x

SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Completa el formulari amb les teves dades i comentaris i t’informem sobre el procés d’inscripció (sol·licitud i documentació a lliurar)


Inscripció

Matrícula oberta